Löfven gör rent hus med radikalfeminismen!

Ja ser man på, Stefan Löfven ska utses till ”Impact World Champion Leader” och dela scen med Emma Watson, skriver Aftonbladet. Ett revolutionerande citat hinner han dessutom få ur sig:

Jag ska både i Sverige och utomlands göra allt för att få män och pojkar att engagera sig för jämställdhet, säger Löfven.

Att han lovar göra ”allt” för att män ska engagera sig i Sverige borde rimligtvis betyda att han avser göra rent hus med radikalfeminismen, som i Sverige blivit till statsfeminism.

För män kan knappast engagera sig i så kallat ”jämställdhets”-arbete som innebär att enbart kvinnors problem behandlas, enbart kvinnors perspektiv räknas, och män som grupp skuldbeläggs för alla världens problem. Ingen vettig människa allierar sig med en grupp som vill förtrycka och förlöjliga en själv.

Det måste betyda ett slut på lagar som behandlar könen olika och på forskning där man tiger ihjäl resultat som motsäger radikalfeminismens axiom. Ett slut på sveket mot alla unga pojkar som i förfärande antal tillåts misslyckas i skolan utan åtgärder, och mot alla män i samhällets botten som fastnar i arbetslöshet eller missbruk utan att det offentliga bryr sig om deras situation.

Det måste betyda att man lyssnar på alla oss vanliga människor. Vi som inget mer önskar än ett samhälle där alla har samma möjligheter. Där den egna viljan och förmågan definierar vad vi kan göra, och inte vilka grupper vi tillhör. Ett samhälle där vi jobbar lika envist mot våld oavsett kön och ursprung hos både offer och förövare. Allt våld är lika oacceptabelt. Ett samhälle där meddelandet är viktigare än budbäraren. Ett samhälle där alla och envar har en fri vilja, och inte behöver leva vårt liv för att uppfylla de kvoter som anses lämpliga av ideologiska makthavare.

Om man tror på parallella-världar-teorin bör det finnas ett universum där Löfven faktiskt menar just detta. Men i vårt universum tror jag tyvärr att det bara är en vacker dröm. I själva verket menar han antagligen att man kommer att lägga än mer kraft på att föra fram den radikalfeminism och den identitetspolitik som just nu håller på att söndra vårt land.