Gudrunsk logik

Gudrun Schyman är framme i SVT opinion:

Problemet i vårt samhälle är inte invandring, problemet är rasism. Problemet är inte den judiska befolkningen, problemet är antisemitism. Problemet är inte den muslimska befolkningen, problemet är islamofobi. Problemet på svenska gator heter inte tiggare utan en djupt rotad antiziganism.

Det börjar bra. Intolerans och att utse grupper till syndabockar för illdåd som möjligen en bråkdel av de som ingår i gruppen är skyldiga till är ett gift i vårt samhälle. Jag undrar om den Gudrunska logiken inser att det är just detta som den av feministerna omhuldade identitetspolitiken leder till (men jag tvivlar).

Sen är det också viktigt att inse att inte alla problemformuleringar bottnar i intolerans. Att agera mot terrorism inte är rasism, det handlar om att skydda vårt öppna samhälle och människors liv. Att tala om att flyktingmottagningen har nått nivåer där våra samhälleliga resurser i många fall inte räcker till är inte heller rasism, det handlar om reella praktiska problem som på något sätt måste lösas.

Tolerans är inte att sopa problem under mattan, och att tysta alla som tar i svåra frågor med beskyllningar för intolerans är i längden oerhört skadligt. Det är en anledning till många av de problemen vi har just nu.

Begränsad yttrandefrihet och ökad övervakning ger bara skenbar kontroll.

[…]

I stället måste vi stärka arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter och arbeta aktivt för att öka delaktighet och minska diskriminering.

Ja, här håller jag med till 100%!

Sen spårar det tyvärr ur helt…

Alla fakta visar att män, särskilt unga män i åldern 15-29 år, är överrepresenterade i misshandels- och sexualbrott. Det samma gäller för terrorbrott. Män är överrepresenterade.

[…]

Mäns kraftiga överrepresentation i våldsanvändning pekar på att socialiseringen av pojkar är en del av problemet. Föreställningar om maskulinitet hänger intimt ihop med våld, militarism och nation.

Nej vänta nu ett tag. Gudrun menar inte alls att vi ska sluta skuldbelägga hela grupper för vad en minoritet gör. Det var bara fromma förhoppningar. Hon vill bara att vi ska byta grupp att lägga skulden på.

Enda anledningen till att det kan vara av intresse att undersöka förekomsten av brottslighet i olika grupper är att kunna identifiera riskfaktorer för att underlätta förebyggande arbete, och där finns det många riskfaktorer som är betydligt mer intressanta än kön.

Det kollektiva skuldbeläggandet leder bara till en ökad spiral av hat och motsättningar. Och teorierna om att maskulinitet skulle vara tätt förknippat med våld och militarism är bara nonsens.

Problemet är inte män, problemet är misandri.

Låt oss jobba tillsammans mot de mörka krafterna istället för att sprida hat och utdela kollektiv skuld.