Övervakning: Att angripa orsaker eller symptom

Hörde härförleden ett inslag i lokalradion angående återkommande skadegörelse. Det är fritt ut minnet så citaten ska inte tas för helt exakta:

Intervjuare: Varför tror du att dom gör så här?

Äldre dam: Dom behöver nog avreagera sig. Dom mår nog så dåligt.

Intervjuare: Men vad ska man göra åt det?

Äldre dam: Sätta upp kameror.

Det är intressant att den intervjuade damen har en trolig orsak klar för sig, men ändå anser att man ska angripa symptomen (sätta fast vandalerna med hjälp av mer övervakning) och inte rotorsaken (ungdomar som mår dåligt).

Men det känns som en ganska typiskt åsikt i övervakningsoptimisternas land. Själv tror jag inte att vi i längden får ett bättre samhälle om vi siktar på att bli ett folk som samtidigt mår dåligt och är ständigt övervakade, även om problemen lokalt kanske minskar på kort sikt (och flyttar någon annanstans istället) om man sätter upp fler kameror.